تماس تلفنی با بخش کنسولی: روزهای دوشنبه تا جمعه
از ساعت 15 تا 16
تلفن تماس: 42414690-09
ساعت کار بخش کنسولی ( پذیرش مراجعین )
دوشنبه تا جمعه به جز روزهای پنجشنبه
از ساعت 9 صبح تا 12:30

گالری فیلم